Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2020-10-20

Sammanträde 2020-10-20

Datum
Klockan
15:30
Plats
Medborgarhuset Läsesal plan 5

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: Dnr 1.1/33/2020


a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2020-09-10 – 202010-09
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2020-10-13
c) Protokoll arkivutskottet 2020-10-14
d) Protokoll Stockholms konstråd 2020-09-03
e) Protokoll förvaltningsgruppen 2020-10-12 publiceras senare
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Anmälan av beslut om ny prissättning avseende lån ur Stockholms stads konstsamling
h) Månadsrapport kulturförvaltningen september 2020
i) Månadsrapport Stadsarkivet september 2020

4 Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering. Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Upphandling av nytt verksamhetssystem för Kulturskolan

Dnr: Dnr 2.6/1497/2020

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Upphandling av bemanningstjänster för Stockholms stadsbibliotek

Dnr: Dnr 2.6/2415/2020

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering. Kulturförvaltningens svar på remiss

§5 Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering. Stadsarkivets svar på remiss

§6 Upphandling av nytt verksamhetssystem för Kulturskolan

§7 Upphandling av bemanningstjänster för Stockholms stadsbibliotek

§8 Information och övriga frågor