Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2021-11-16

Sammanträde 2021-11-16

Datum
Klockan
15:30
Plats
Liljevalchs konsthall, Djurgårdsvägen 60

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/34/2021

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2021 - 10 - 09 – 2021 -11 - 05
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021 - 11-09
c) Protokoll arkivutskottet 2021 - 11 - 1 0
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021 - 11 - 08
e) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
f) Kulturförvaltningens månadsrapport oktober – publiceras
senare
g) Stadsarkivets månadsrapport oktober

4 Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022 - 2026. Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Riksarkivets förslag till författningar FormatE. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 1.6 - 9774/21

Remisstid 2021 - 11 - 30
Omedelbar justering
Remissen i sin helhet kan läsas på https://riksarkivet.se/rafs/remiss

6 Motion av Emilia Bjuggren och Salar Rashid (båda S) om kulturskyltar i Fruängen (KS 2021/819). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Stöd till lokalförvaltande organisationer 2022

8 Avrop genom förnyad konkurrensutsättning av IT-konsulter för utveckling av digitala tjänster på Stockholms stadsbibliotek

9 Stöd till ungas egna kulturprojekt samt justering av Årets kulturstipendium för unga. Beslut om ny stödmodell

10 Val av jury för Stockholms stads kulturpriser

12 Dataskyddsombud för kulturnämnden – kulturförvaltningen

13 Sammanträdestider för kulturnämnden 2022

14 Fyllnadsval av ersättare till Stockholms konstråd

15 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Riksarkivets förslag till författningar FormatE. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Motion av Emilia Bjuggren och Salar Rashid (båda S) om kulturskyltar i Fruängen (KS 2021/819). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Avrop genom förnyad konkurrensutsättning av IT-konsulter för utveckling av digitala tjänster på Stockholms stadsbibliotek

§9 Stöd till ungas egna kulturprojekt samt justering av Årets kulturstipendium för unga. Beslut om ny stödmodell

§10 Val av jury för Stockholms stads kulturpriser

§12 Dataskyddsombud för kulturnämnden – kulturförvaltningen

§13 Sammanträdestider för kulturnämnden 2022

§14 Fyllnadsval av ersättare till Stockholms konstråd

§15 Information och övriga frågor