Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2022-08-23

Sammanträde 2022-08-23

Datum
Klockan
15:30
Plats
Bråvallasalen, Stockholms stadshus

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/31/2022

a) Handlingar inkomna till kulturnämnden 2022-06-03 – 2022-08-09
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2022-08-16 – publiceras
senare
c) Protokoll arkivutskottet 2022-08-17 – publiceras senare
d) Protokoll Kulturförvaltningens förvaltningsgrupp 2022-08-15
e) Protokoll Stadsarkivets förvaltningsgrupp 2022-08-15 – publiceras
senare
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Delegationsbeslut fattade vid Stadsarkivet
h) Kulturförvaltningens månadsrapport juli
i) Stadsarkivets månadsrapport juli
j) Samråd för Roslagsbanans förlängning till city (KS 2022/682).
Anmälan av gemensamt kontorsyttrande, dnr 4.1/1759/2022
k) Slutrapport för projektet Digit or Die, dnr 1.3/1334/2019 (dukas)
l) Anmälan av förvaltningschefens beslut om vidaredelegation från
och med 2022-07-01

4 Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och regionplan i en digital miljö (KS 2022/755). Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Nya referenspersoner för bedömning av kulturstöd

6 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2022

8 Stöd till The Global Node Stockholm AB för etablering av Repotell

Dnr: 6.1/3994/2021

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§4 Boverkets rapport (2021:27) Översikts- och regionplan i en digital miljö (KS 2022/755). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Nya referenspersoner för bedömning av kulturstöd

§6 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan

§8 Stöd till The Global Node AB för etablering av Repotell

§9 Information och övriga frågor