Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2014-06-10

Sammanträde 2014-06-10

Datum
Klockan
Plats
Hantverkargatan 3D

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2014-05-13

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

8 Information från rådet för funktionshinderfrågor

11 Organistverksamhet i samband med begravningsceremoni (utsänds)

12 Förvaltningschefens information:

- Aktuellt läge utbyggnaden av Bromma kyrkogård - Aktuellt läge Nya Krematoriet
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (187 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation mm

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§7 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar.

§8 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§11 Organistverksamhet i samband med begravningsceremoni

§12 Förvaltningschefens information