Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2015-01-20

Sammanträde 2015-01-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Slakthusplan 4, Johanneshov

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2014-12-16

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från rådet för funktionshinderfrågor

9 Remiss om förslag till detaljplan för Järva begravningsplats (tjänsteutlåtande utsänds)

10 Sammanträdestider för kyrkogårdsnämnden 2015 (utsänds)

11 Förvaltningschefens information:

- Utbyggnaden av Bromma kyrkogård - Utbildningsinsatser för nämndens ledamöter och ersättare.

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation mm

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§9 Förslag till detaljplan för Järva begravningsplats

§10 Sammanträdestider år 2015

§11 Förvaltningsenschefens information