Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2016-12-14

Sammanträde 2016-12-14

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2016-11-09

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

9 Redovisning av utfallet angående feriearbetande skolungdomar sommaren 2016 (utsänds)

10 Kris- och beredskapsplan (utsänds)

11 Sammanträdestider år 2017 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

12 Driftentreprenad Skogskyrkogården (sekretess) (utsändes senare)

14 Förvaltningschefens information:

- Dialog med Kungsängens församling
- Dialog med Gustav Vasa församling

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§9 Redovisning av utfallet angående feriearbetande skolungdomar sommaren 2016

§10 Kris och beredskapsplan för kyrkogårdsnämnden

§11 Sammanträdestider år 2017

§12 Driftentreprenad Skogskyrkogården

§14 Förvaltningschefens information