Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-08-25

Sammanträde 2015-08-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Fullföljande av överklagande till mark- och miljödomstolen i ärende Dnr 2013-4950 gällande beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken

8 Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm Remiss från länsstyrelsen (5051-161-2014)

9 Yttrande om förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen Remiss från Livsmedelsverket, dnr 2015/7219

10 Samråd om depå till ny tunnelbana Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting

11 Samråd om program för Tyngdpunkt Farsta Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr SDp 2012-09102

12 Remiss av betänkandet Skatt på användning av dubbdäck i tätort? (SOU 2015:27) Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 110-866/2015

13 Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 001080/2015

14 Remiss av Promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1186/2015

15 Motion (2015:20) om bevarande av Bromma flygplats Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 106-648/20

17 Avbryta projektet muddring för strandbad i Fagersjöviken - redovisning av åtgärder i Huddinge kommun

18 Intunnling av Värtabanan, Albano, kontrollprogram under byggtiden

19 Tvist om bullerisoleringsåtgärder i fastigheten Ekbacken 25, Lillängsgatan 4

20 Motion om fiskmarknad vid Slussen Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-539/2015

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Fullföljande av överklagande till mark- och miljödomstolen i ärende dnr 2013-4950 gällande beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken

§8 Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm Remiss från länsstyrelsen (5051-161-2014)

§9 Yttrande om förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen Remiss från Livsmedelsverket, dnr 2015/7219

§10 Samråd om depå till ny tunnelbana Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting.

§11 Samråd om program för Tyngdpunkt Farsta Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr SDp 2012-09102

§12 Remiss av betänkandet Skatt på användning av dubbdäck i tätort? (SOU 2015:27) Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 110-866/2015

§13 Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 001080/2015

§14 Remiss av Promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Remiss från kommunstyrelsen dnr 110-1186/2015

§15 Motion (2015:20) om bevarande av Bromma flygplats Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 106-648/2015

§17 Avbryta projektet muddring för strandbad i Fagersjöviken ­ redovisning av åtgärder i Huddinge kommun

§18 Överdäckning av Värtabanan, Albano, kontrollprogram under byggtiden

§19 Tvist om bullerisoleringsåtgärder för fastigheten Ekbacken 25, Lillängsgatan 4

§20 Motion om fiskmarknad vid Slussen Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-539/2015

§21 Uppdrag om underlag på de regeländringar eller regelförenklingar som behövs för ökad kraft i stadens klimatarbete. Inkommen skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP), Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Rikard Warlenius (V)

§22 Förvaltningschefens information