Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-10-20

Sammanträde 2015-10-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Fyllnadsnominering till fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor (Verksamhetsstöd + FSK)

8 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad -Resultat från sommaren 2015 Miljöförvaltningens redovisning (Hälsoskydd)

9 Metoder för att öka effekterna av tillsynen på skolor, förskolor och äldreboenden Uppdrag från miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2015-05-19 (Hälsoskydd)

10 Motion (2015:36) om att miljö- och klimatsäkra maten Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-886/2015 (Livsmedelskontrollen)

11 Motion (2015:41) om matglädje för Stockholms barn och äldre Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-927/2015 (Livsmedelskontrollen)

12 Förslag till program för del av kvarteret Sperlingens Backe i stadsdelen Östermalm Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dp 2014-00404 (Plan och miljö)

13 Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, City Link etapp 2 Remiss från mark- och miljödomstolen, mål M 2772-15 (Plan och miljö)

14 Remiss om markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter Remiss från kommunstyrelsen dnr 123-1344/2015 (Plan och miljö)

16 Motion (2015:40) om stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden Remiss från kommunstyrelsen dnr 106-926/2015 (Plan och miljö)

17 Remiss av Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor Remiss från kommunstyrelsen dnr 123-1121/2015 (Plan och miljö)

18 Kemikalier i varor som kommer i kontakt med livsmedel (Plan och miljö)

19 Regeländringar för ökad kraft i stadens klimatarbete (Plan och miljö)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Fyllnadsnominering till fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor, Dnr 2015-14155

§8 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad ­ Resultat från sommaren 2015 Miljöförvaltningens redovisning, Dnr 2015-14457

§9 Metoder för att öka effekterna av tillsynen på skolor, förskolor och äldreboenden Uppdrag från miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2015-05-19, Dnr 2015-14533

§10 Motion (2015:36) om att miljö- och klimatsäkra maten Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-11564

§11 Motion (2015:41) om matglädje för Stockholms barn och äldre Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-13961

§12 Förslag till program för del av kvarteret Sperlingens Backe i stadsdelen Östermalm Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dp 2014-00404, Dnr 2014-016093

§13 Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, City Link etapp 2 Remiss från mark- och miljödomstolen, mål M 2772-15, Dnr 2014-003770

§14 Remiss om markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-14196

§16 Motion (2015:40) om stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-10857

§17 Remiss av Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2015-11153

§18 Kemikalier i varor som kommer i kontakt med livsmedel, Dnr 2015-14455

§19 Regeländringar för ökad kraft i stadens klimatarbete, Dnr 2015-13206

§20 Klimatsmart och innovativ mat, skrivelse från Jonas Naddebo (C), Joar Forssell (FP), Ulrika Hoff (KD), Katarina Luhr m.fl. (MP), Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Rikard Warlenius (V), Dnr 2015-16165

§21 Förvaltningschefens information