Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-01-31

Sammanträde 2017-01-31

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av minnesanteckningar från miljö- och hälsoskyddsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

9 Stockholms stads filmstrategi Remiss från kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd)

10 Smartare miljödata - Upphandling för anpassning och utveckling (Verksamhetsstöd)

11 Revisorernas rapport om granskning av beredning, beslut och ansökan om EU-bidrag och styrning av EU-projekt (Verksamhetsstöd)

12 Miljöförvaltningens definition av vad som är verksamhetsavfall och med hushållsavfall jämförligt avfall. Svar på Skrivelse från Stockholm Vatten AB (Hälsoskydd)

13 Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning Remiss från kommunstyrelsen (Hälsoskydd)

14 Om bättre förutsättningar för food trucks att verka i Stockholms stad. Motion från Markus Nordström (M) Remiss från kommunstyrelsen (Livsmedelskontrollen)

15 Förslag till nya grundföreskrifter som ska ersätta KIFS 2008:2 Remiss från kommunstyrelsen (Plan och miljö)

16 Motion (2016:117) om indexering av stadens miljömål Remiss från kommunstyrelsen (Plan och miljö)

17 Samråd om ny översiktsplan för Stockholm Remiss från stadsbyggnadsnämnden (Plan och miljö)

18 En svensk flygskatt Remiss från kommunstyrelsen (Plan och miljö)

19 Miljözoner för lätta fordon Remiss från kommunstyrelsen (Plan och miljö)

20 Strategi och riktlinjer för fordonshantering Remiss från kommunstyrelsen (Plan och miljö)

21 Resa till Nya Zeeland (Plan och miljö)

22 Tillsynsrapport små verkstäder 2016 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

23 Årlig rapport för tillsyn av verkstadsbranschen 2016 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

24 Pilot Flatens naturreservat Slutredovisning av förstudie inom budgetuppdrag att utveckla rekreativa och ekologiska värden inom stadens natur- och kulturreservat och göra dem tillgängliga för stockholmarna (Plan och miljö + Skarpnäcks stdf)

25 MER - Mälaren en sjö för miljoner Förfrågan om deltagande i projekt (Miljöanalys)

26 Kemikalier i förskolor Slutrapport från ett miljöövervakningsprojekt (Miljöanalys)

27 iWater - ett projekt inom Digital Demo Stockholm (Miljöanalys)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av minnesanteckningar från miljö- och hälsoskyddsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

§9 Stockholms stads filmstrategi Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-17896

§10 Smartare miljödata ­ Upphandling för anpassning och utveckling, Dnr 2016-18435

§11 Revisorernas rapport om granskning av beredning, beslut och ansökan om EU-bidrag och styrning av EU-projekt, Dnr 2017-357

§12 Miljöförvaltningens definition av vad som är verksamhetsavfall och med hushållsavfall jämförligt avfall Svar på Skrivelse från Stockholm Vatten AB, Dnr 2016-18664

§13 Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-18618

§14 Bättre förutsättningar för food trucks att verka i Stockholms stad. Motion från Markus Nordström (M) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-15442

§15 Förslag till nya grundföreskrifter som ska ersätta KIFS 2008:2 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-17566

§16 Indexering av stadens miljömål. Motion (2016:117) av Jonas Naddebo och Karin Ernlund båda (C) Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2016-18566

§17 Samråd om ny översiktsplan för Stockholm Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2016-16902

§18 En svensk flygskatt Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-18484

§19 Miljözoner för lätta fordon Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-18433

§20 Strategi och riktlinjer för fordonshantering Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-017565

§21 Resa till Nya Zeeland, Dnr 2016-18631

§22 Tillsynsrapport små verkstäder 2016 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2016-887

§23 Årlig rapport för tillsyn av verkstadsbranschen 2016 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2016-18702

§24 Pilot Flatens naturreservat Slutredovisning av förstudie inom budgetuppdrag att utveckla rekreativa och ekologiska värden inom stadens natur- och kulturreservat och göra dem tillgängliga för Stockholmarna, Dnr 2016-1437

§25 MER - Mälaren en sjö för miljoner Förfrågan om deltagande i projekt, Dnr 2016-18778

§26 Kemikalier i förskolor Slutrapport från ett miljöövervakningsprojekt, Dnr 2016-8228

§27 iWater -­ ett projekt inom Digital Demo Stockholm, Dnr 2017-806