Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2018-01-30

Sammanträde 2018-01-30

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor - inget protokoll finns att anmäla vid detta sammanträde

8 Svar på remiss "Ett Stockholm för alla" Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Remiss från kommunstyrelsen, dnr:171-1831-2016 (Verksamhetsstöd)

9 Miljö- och hälsoskyddsnämndens definition av vad som är verksamhetsavfall och med hushållsavfall jämförligt avfall såvitt avser spillfett och fett från fettavskiljare Svar på skrivelse från Visita AB (Hälsoskydd)

10 Motion (2017:64) om måltidsoptimering för minskat matsvinn i stadens skolor Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1702/2017 (Livsmedelskontrollen)

11 Yttrande över förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 133-1754/2017 (Livsmedelskontrollen)

Dnr: 2017-16517

OSL 18 Kap 13 §
P
OJ

12 Föreläggande vid löpande vite att säkerställa en korrekt märkning av allergikost Fastställande av delegationsbeslut (Livsmedelskontrollen)

13 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 146-001764/2017 (Plan och miljö)

14 Samråd om förslag till detaljplan för Fagersjö 4:1 m.fl. i stadsdelen Fagersjö, SDp 2015-04164-54 (Plan och miljö)

15 Guiden för hållbara evenemang (Plan och miljö + KuF + SBR)

16 Fixa laddplats Redovisning av informationskampanjen (Plan och miljö)

17 Avrapportering av EU-projekten NeZeR och Urban Learning (Plan och miljö)

18 Yttrande gällande motion (2017:62) om att förbättra återvinning av elektronik Remiss från kommunstyrelsen, rotel V, dnr 106-1700/2017 (Plan och miljö)

19 Utökad produktion av fjärrkyla, Fortum värme, Värtaverket Anmälan av ändring av miljöfarlig verksamhet (Plan och miljö)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Svar på remiss "Ett Stockholm för alla" Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-16575

§9 Miljö- och hälsoskyddsnämndens definition av vad som är verksamhetsavfall och med hushållsavfall jämförligt avfall såvitt avser spillfett och fett från fettavskiljare Svar på skrivelse från Visita AB, Dnr 2017-18522

§10 Motion (2017:64) om måltidsoptimering för minskat matsvinn i stadens skolor Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-16933

§11 Yttrande över förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-16517

§12 Föreläggande vid löpande vite att säkerställa en korrekt märkning av allergikost Fastställande av delegationsbeslut, Dnr 2017-2076

§13 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-17384

§14 Samråd om förslag till detaljplan för Fagersjö 4:1 m.fl. i stadsdelen Fagersjö, Dnr 2016-16517

§15 Guiden för hållbara evenemang, Dnr 2017-15919

§16 Fixa laddplats Redovisning av informationskampanjen, Dnr 2016-007856

§17 Avrapportering av EU-projekten NeZeR och Urban Learning, Dnr 2014-3865

§18 Yttrande gällande motion (2017:62) om att förbättra återvinning av elektronik Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-016950

§19 Utökad produktion av fjärrkyla, Fortum värme, Värtaverket Anmälan av ändring av miljöfarlig verksamhet, Dnr 2017-10996

§20 Förvaltningschefens information