Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2019-11-19

Sammanträde 2019-11-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Sammanträdestider för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020 (Verksamhetsstöd)

8 Nedskrivning av kundfordringar från år 2018 (Verksamhetsstöd)

9 Stockholms stads program för inköp 2020-2023 Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/799 (Verksamhetsstöd)

10 Överklagat beslut om att vidta åtgärder mot för höga radongashalter samt att utföra och redovisa kontrollmätningar av radon Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm i mål 21117-19 (Hälsoskydd)

11 Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/1512 (Hälsoskydd)

12 Matsvinn i butik- utredning av möjligheter till regelförenklingar. (Livsmedelskontrollen)

13 CNCA Mobility Hub Project (Plan och miljö)

14 Deltagande i EU-projektet BuyUFC (Plan och miljö)

15 Motion om eleffektbristen i Stockholm av Emilia Bjuggren (S) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2019/732 (Plan och miljö)

16 Vägledning om 2 kap. miljöbalken Remiss från Naturvårdsverket, dnr NV 05835-17 (Plan och miljö)

17 Analys av grön infrastruktur i mellersta Söderort (Miljöanalys)

18 Deltagande i EU-projekt nPETS (SLB-analys)

19 Klagomål om buller från Bromma flygplats vid Bromma kyrka villaområde (Plan och miljö)

20 Upphandling av laboratorietjänster för offentlig kontroll av livsmedel och vatten. (Livsmedelskontrollen)

Dnr: Dnr 2019-8649

OJ

Sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Sekretessbelagt av
miljö- och hälsoskyddsnämnden


§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom

§6 Anmälan av protokoll från rådet för

§7 Sammanträdestider för miljö- och hälsoskyddsnämnden

§8 Nedskrivning av kundfordringar från år 2018

§9 Stockholms stads program för inköp 2020-2023

§10 Överklagat beslut om att vidta åtgärder mot för höga

§12 Matsvinn i butik- utredning av möjligheter till

§13 CNCA Mobility Hub Project

§14 Deltagande i EU-projektet BuyUFC

§15 Motion om eleffektbristen i Stockholm av Emilia

§17 Analys av grön infrastruktur i mellersta Söderort

§18 Deltagande i EU-projekt nPETS

§19 Klagomål om buller från Bromma flygplats vid Bromma

§20 Upphandling av laboratorietjänster för offentlig kontroll