Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2020-10-20

Sammanträde 2020-10-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Inget protokoll från rådet för funktionshinderfrågor finns att anmäla till dagens sammanträde.

7 Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49). Remiss från kommunstyrelsen

8 Ändring av sammanträdestider för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020

9 Anmälan av rapport – Kontroll av ingredienser 2019

10 Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad

11 Krav för bilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad

12 Motion om exploatering av Gubbängsfältet för bostäder, handel och parker m.m. av Peter Wallmark (SD). Remiss från kommunstyrelsen

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/1119

§8 Ändring av sammanträdestider för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020

§9 Anmälan av rapport – Kontroll av ingredienser 2019

§10 Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad

§11 Krav för bilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad

§12 Motion om exploatering av Gubbängsfältet för bostäder, handel och parker m.m. av Peter Wallmark (SD) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/897

§14 Förvaltningschefens information