Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2021-06-15

Sammanträde 2021-06-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2020 för miljö- och hälsoskyddsnämnden Rapport från stadsrevisionen dnr RVK 2021/9, Dnr 2021-6770

9 Budgetuppdrag om energipositiva verksamheter, Dnr 2021-5052

10 Miljötillsynen av livsmedelsindustrier 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

11 Årlig rapport för tillsyn av avloppsreningsverken 2020

12 Tillsynsrapport Energianläggningar 2020

13 Tillsyn av tryckerier och fotografiska verksamheter Redovisning av miljöförvaltningens rapport

14 Fleetmanagement statusrapport Kända effekter av fleetmanagement-funktionens arbete

15 Tillsynen av flygverksamhet år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

16 Tillsynen av hamn och sjöfart år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

19 Lokalt åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjön

20 Fullföljande av reservationsvis överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm beslut den 21 maj 2021 i mål nr. 16039-21 Utveckling av talan i kammarrättens mål nr. 3822-21

21 Upphandling - förenklat förfarande Framtagande av underlag till lokalt åtgärdsprogram för Lilla Värtan och Strömmen - näringsämnen och miljögifter

Dnr: Dnr 2021-8787

Sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

OJ

22 Upphandling - förenklat förfarande Framtagande av underlag till lokalt åtgärdsprogram för Lilla Värtan och Strömmen - fysiska livsmiljöer

Dnr: Dnr 2021-8788

Sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

OJ

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskydds-nämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

§8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2020 för miljö- och hälsoskyddsnämnden Rapport från stadsrevisionen dnr RVK 2021/9

§9 Budgetuppdrag om energipositiva verksamheter

§10 Miljötillsynen av livsmedelsindustrier 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§11 Årlig rapport för tillsyn av avloppsreningsverken 2020

§12 Tillsynsrapport Energianläggningar 2020

§13 Tillsyn av tryckerier och fotografiska verksamheter Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§14 Fleetmanagement statusrapport Kända effekter av fleetmanagement-funktionens arbete

§15 Tillsynen av flygverksamhet år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§16 Tillsynen av hamn och sjöfart år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§19 Lokalt åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjön

§20 Fullföljande av reservationsvis överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm beslut den 21 maj 2021 i mål nr. 16039-21 Utveckling av talan i kammarrättens mål nr. 3822-21

§21 Upphandling – förenklat förfarande Framtagande av underlag till lokalt åtgärdsprogram för Lilla Värtan och Strömmen – näringsämnen och miljögifter

§22 Upphandling – förenklat förfarande Framtagande av underlag till lokalt åtgärdsprogram för Lilla Värtan och Strömmen – fysiska livsmiljöer

§23 Utbildning om Agenda 2030 inom projektet Glokala Sverige den 8 oktober

§24 Deltagande i konferensen Building Sustainability 2021 den 30 nov till 1 dec

§25 Övrigt Inkomna skrivelser