Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2022-10-25

Sammanträde 2022-10-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning

8 Deltagande i EU-projektet NewModesNow

9 Skrivelse (SD) - Utredning om tillgänglig elproduktion i staden

10 Detaljplan för Lövstaverket, del av fastigheten Hässelby villastad 36:1 Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2017-09500

11 Program för Fruängen Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2019-143

12 Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald för Hägersten-Älvsjö och Skärholmen

13 Miljöövervakning i Mälaren 2021 Rapport från provtagningar och studier i Mälaren genomförda på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund under 2021

14 Tyresåns vattenvårdsförbund - verksamhetsberättelse och miljöuppföljning 2021

15 Svealandskusten 2022 - årsrapport från Svealands kustvattenvårdsförbund

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning

§8 Deltagande i EU-projektet NewModesNow

§9 Skrivelse (SD) - Utredning om tillgänglig elproduktion i staden

§10 Detaljplan för Lövstaverket, del av fastigheten Hässelby villastad 36:1 Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2017-09500

§11 Program för Fruängen Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2019-143

§12 Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald för Hägersten-Älvsjö och Skärholmen

§13 Miljöövervakning i Mälaren 2021 Rapport från provtagningar och studier i Mälaren genomförda på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund under 2021

§14 Tyresåns vattenvårdsförbund - verksamhetsberättelse och miljöuppföljning 2021

§15 Svealandskusten 2022 - årsrapport från Svealands kustvattenvårdsförbund