Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-12-13

Sammanträde 2018-12-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund äger rum mellan kl. 18:00 - 18:30.

Sammanträdet startar kl. 19: Läs mer...00.

Välkommen!

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering,
anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

Beslutsärenden, Medborgarförslag

2 Inrättande av seniorgym inom Östermalms stadsdelsnämndsområde

Svar på medborgarförslag
Dnr 2018-632-1.2.4.

4 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2019

5 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2019-2022

6 Inriktningsärende avseende upphandling av parkskötsel, barmarksväghållning och vinterhållning inom Östermalms stadsdelsområde samt kortare förlängning av gällande avtal

Remissärenden

8 Serveringstillstånd till FNB Concepts Operations AB

Anmälningsärenden

9 Månadsrapport november 2018

Dnr 2018-127-1.2.1. Senare utsändning

11 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

12 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

13 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

14 Anmälan av promemoria 2018-12-13 med förteckning av inkommande brev, skrivelser m.m.

15 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

17 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi

Anmälningsärenden

18 Information om beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen -lex Sarah - enskild regi

19 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi

20 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi

21 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Inrättande av seniorgym inom Östermalms stadsdelsnämndsområde

§4 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2019

§5 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2019-2022

§6 Inriktningsärende avseende upphandling av parkskötsel, barmarksväghållning och vinterhållning inom Östermalms stadsdelsområde samt kortare förlängning av gällande avtal

§8 Serveringstillstånd till FNB Concepts Operations AB

§11 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

§12 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§14 Anmälan av promemoria 2018-12-13 med förteckning av inkommande brev, skrivelser m.m.

§15 Information av stadsdelsdirektören

§17 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi­

§18 Information om beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rörande anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen -lex Sarah - enskild regi

§19 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi

§20 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi

§21 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll