Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-06-19

Sammanträde 2018-06-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

Sammanträde
Tisdag 19 juni 2018 klockan 17.30
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16, Hus Läs mer...by centrum

Allmänhetens frågestund klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera
med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Redovisning av åtgärder med anledning av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

4 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

7 Månadsrapport till nämnden i juni (sen utsändning)

8:a Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning - Allmänna idrottsföreningen i Kista (sen utsändning)

8:b Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning - Akalla 4H (sen utsändning)

8:c Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning - Heba kultur och utbildnings ideell förening (sen utsändning)

8:d Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning - Jubba Valley Development Organisation (sen utsändning)

8:e Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning - Life organisation (sen utsändning)

8:f Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning - Norra Järva Scoutkår (sen utsändning)

8:g Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning - Soderen idrottsförening (sen utsändning)

8:h Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning - Somaliska hemspråk- och läxhjälpföreningen (sen utsändning)

8:i Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning - Somaliska miljövänner (sen utsändning)

8:j Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning - Vasalund Rinkeby (sen utsändning)

8:k Fördelning av föreningsuppdrag för naturstädning - Järva Somaliska ungdomar (sen utsändning)

8:l Fördelning av föreningsuppdrag för naturstädning -Somalian Peace & Environment Organisation (sen utsändning)

9 Idébaserat offentligt partnerskap (IOP) med Rinkeby Folkets hus

10 Idébaserat offentligt partnerskap (IOP) med Somaliska medieföreningen

11 Revidering av delegationsordningen

11:a Förordnande av och delegation till ledamöter i stadsdelsnämnden 2018

12 Alkoholservering för Restaurang Injera

13 Överflyttning av förskoleverksamhet Ängen, Rinkebysvägen 20b, inom Klöverns förskolor

Remissärenden

14 Yttrande över revisorernas årsrapport 2017 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

15 Fossilbränslefri organisation 2030

Anmälningsärenden

16 Redovisning av en pilotstudie av Järva ungdomsmottagnings gruppverksamhet för unga kvinnor som utsatts för sexuellt våld

17 Anmälan av förskoleundersökningen 2018

18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

21 Konferenser och utbildningar

22 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

23 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

24 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

25 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Redovisning av åtgärder med anledning av beslut från Inspektionen

§4 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§5 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§6 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§7 Månadsrapport till nämnden i juni 2018

§8:a Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning ­Allmänna idrottsföreningen i Kista

§8:b Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning- Akalla 4H

§8:c Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning- Heba kultur och utbildnings ideell förening

§8:d Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning ­ Jubba Valley Development

§8:e Fördelning av föreningsbidrag naturstädning ­ Life organisation

§8:f Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning ­ Norra Järva Scoutkår

§8:g Fördelning av föreningsbidrag för naturstädning ­ Soderen idrottsförening

§8:h Fördelning av föreningsbidrag naturstädning ­ Somaliska hemspråk- och läxhjälpföreningen

§8:i Fördelning av föreningsbidrag naturstädning ­ Somaliska miljövänner

§8:j Fördelning av föreningsbidrag naturstädning ­ Vasalund Rinkeby

§8:k Fördelning av föreningsbidrag naturstädning ­ Järva Somaliska ungdomar

§8:l Fördelning av föreningsbidrag naturstädning ­ Somalian Peace & environment Organisation

§9 Idébaserat offentligt partnerskap (IOP) med Rinkeby Folkets Hus

§10 Idébaserat offentligt partnerskap med Somaliska medieföreningen

§11 Revidering av delegationsordningen

§11:a Förordnande av och delegation till ledamöter i stadsdelsnämnden

§12 Alkoholservering för Resturang Injera

§13 Överflyttning av förskoleverksamhet Ängen, Rinkebysvägen 20b, inom Klöverns förskolor

§14 Yttrande över revisorernas årsrapport för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§16 Redovisning av en pilotstudie av Järva ungdomsmottagnings gruppverksamhet för unga kvinnor som utsatts för sexuellt våld

§17 Anmälan av förskoleundersökningen 2018

§18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§21 Konferenser och utbildningar

§22 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§23 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

§24 Anmälan av delegationsbeslut

§25 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.