Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2014-02-04

Sammanträde 2014-02-04

Datum
Klockan
8:30
Plats
Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

Remisstiden sträcker sig till den 4 februari, tiden ändrad

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 1.1.5-344/2013 OJ

5 Justering av servicenämndens prislista 2014

Anmälningsärenden

6 Anmälan av anskaffning

Utsändes ej
Dnr 2.3.2-054/2014
Finns i pärm på bordet

7 Inkomna skrivelser och protokoll

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (198 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden Dnr 1.1.5-344/2013

§5 Justering av servicenämndens prislista 2014 Dnr 1.3.1-319/2013

§6 Anmälan av anskaffning Dnr 2.3.2-054/2014

§7 Inkomna skrivelser och protokoll

§8 Förvaltningschefens information

§9 Frågor från nämnden