Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2014-04-15

Sammanträde 2014-04-15

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Stockholms stads kemikalieplan 2014 - 2019

Remiss från Kommunstyrelsen
Remisstiden sträcker sig till den 25 april
Dnr 1.1.5-011/2014

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (199 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Stockholms stads kemikalieplan 2014 -­ 2019. Remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-011/2014

§7 Förvaltningschefens information

§8 Frågor från nämnden