Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2016-08-23

Nämndsammanträde 2016-08-23

Datum
Klockan
08:30
Plats
Serviceförvaltningen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Lägesrapport om förutsättningarna för samlastning av stadens egna varuleveranser.

8 Protokoll från Förvaltningsgrupp Dukas

Övrigt

9 Förvaltningschefens information

- Information om resultatet av kundundersökningen 2016

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Lägesrapport om förutsättningarna för samlastning av stadens egna varuleveranser Ärende från trafikkontoret Dnr 1.1.5-591/2016

§8 Protokoll från Förvaltningsgrupp Dnr 1.2.1- 042/2016