Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2016-12-20

Nämndsammanträde 2016-12-20

Datum
Klockan
08:30
Plats
Serviceförvaltningen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

5 Ekonomisk uppföljning per sista november

6 Förvaltningsgruppens protokoll

Övrigt

7 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§5 Ekonomisk uppföljning per sista november Dnr 1.3.2-287/2016

§6 Förvaltningsgruppens protokoll Dnr 1.2.1- 042/2016

§7 Förvaltningschefens information

§8 Frågor från nämnden

§9 Hur ska staden säkerställa alla elevers lagstadgade rätt att kunna ta sig till skolan? Skrivelse från Henrik Sjölander m.fl.