Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2017-06-13

Nämndsammanträde 2017-06-13

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

3 Anmälan av protokoll från möte den 21/3 2017

Beslutsärenden

4 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2016 för servicenämnden

6 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av klausul om meddelarfrihet och meddelarskydd

Anmälningsärenden

8 Ekonomisk uppföljning per sista maj

9 Ställföreträdande utanordnare för Servicenämnden

10 Förvaltningsgruppens protokoll

Övrigt

11 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Anmälan av protokoll från den 21 mars 2017

§4 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2016 för servicenämnden Dnr 1.1.1-573/2017

§6 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av klausul om meddelarfrihet och meddelarskydd Remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-476/2017

§8 Ekonomisk uppföljning per sista maj 2017 Dnr 1.3.2-580/2017

§9 Anmälan av ställföreträdande utanordnare för servicenämnden Dnr 1.1.3-579/2017

§10 Förvaltningsgruppens protokoll Dnr 1.2.1-581/2017

§11 Förvaltningschefens information

§12 Frågor från nämnden