Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2019-02-26

Sammanträde 2019-02-26

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

6 Förvaltningsgruppens protokoll 2019-02-19 Dnr: 1.2.1-8/2019

7 Anmälan av beslut fattade på delegation: Dnr 1.1.3-9/2019

Finns tillgängligt i pärm vid mötet

Övrigt

8 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Riktlinjer och vägledning för direktupphandling Dnr 1.1.4-59/2019

§6 Förvaltningsgruppens protokoll 2019-02-19 Dnr 1.2.1-8/2019

§7 Anmälan av beslut fattade på delegation Dnr 1.1.3-9/2019

§8 Förvaltningschefens information

§9 Frågor från nämnden