Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2019-05-21

Sammanträde 2019-05-21

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Förvaltningsgruppens protokoll 2019-04-16, dnr: 1.2.1-8/2019

5 Anmälan av beslut fattade på delegation, dnr: 1.1.3-9/2019

Finns tillgängligt i pärm vid mötet
Övrigt

6 Förvaltningschefens information

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Förvaltningsgruppens protokoll 2019-04-16, dnr: 1.2.1-8/2019

§5 Anmälan av beslut fattade på delegation, dnr: 1.1.3-9/2019