Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2019-09-24

Sammanträde 2019-09-24

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

4 Remiss - Övergång till digital huvudakt inom socialtjänsten, överförmyndarverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård, KS 2019/948, dnr: 1.1.5–545/2019

5 Remiss - Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder, KS 2019/121, dnr: 1.1.5–559/2019

7 Förvaltningsgruppens protokoll 2019-09-17, dnr: 1.2.1- 8/2019

8 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den sista augusti 2019, dnr: 1.3.2-225/2019

9 Anmälan av beslut fattade på delegation, d nr: 1.1.3- 9/2019

10 Förvaltningschefens information

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§4 Remiss - Övergång till digital huvudakt inom socialtjänsten, överförmyndarverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård, KS 2019/948, dnr: 1.1.5–545/2019

§5 Remiss - Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder, KS 2019/121, dnr: 1.1.5–559/2019

§8 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den sista augusti 2019, dnr: 1.3.2-225/2019