Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2020-11-17

Sammanträde 2020-11-17

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

3 Nytt hyresavtal för lokalerna på Palmfelt svägen 5 - Inriktningsärende

6 Förvaltningsgruppens protokoll 2020-11-10

7 Anmälan av beslut fattade på delegation

8 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den sista oktober

9 Förvaltningschefens information

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Nytt hyresavtal för lokalerna på Palmfelt svägen 5 - Inriktningsärende