Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2013-10-22

Sammanträde 2013-10-22

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Remisser och yttranden

3 En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak (SOU 2013:50)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-551/2013

4 Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-561/2013

5 Konkreta åtgärder för att bryta kunskapssegregationen

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-336/2013
Omedelbar justering

6 Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus (Ds 2013:61)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-787/2013
Omedelbar justering

7 Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-791/2013
Utsändes senare

Övriga beslutsärenden

8 Månadsrapport för september

9 Avveckling av Gålö behandlingscenter

10 Ungdomsjourens uppsökande arbete

11 Vintern 2013/2014 - ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms stadsmission

12 Svar på skrivelse om beredskap inför vintern

Dnr 2.6.1-479/2013
Utsändes senare

13 Forskning- och utvecklingsplan för 2014 samt information om statsbidrag för kompetensutveckling

Dnr 3.2-474/2013
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Statsbidrag för kompetensutveckling

16 Sammanträdestider 2014 för socialnämnden

17 Handlingsplan utifrån inventeringen av socialpsykiatrins målgrupp

Anmälningsärenden

18 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

19 Nämndens frågor

20 Förvaltningsinformation

- Rapport om Göta källare
- Rapport om föräldrautbildningen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (71 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak Svar på remiss från kommunstyrelsen av betänkandet SOU 2013:50 Dnr 1.6-551/2013

§4 Kvinnor och barn i rättens gränsland. Svar på remiss från kommunstyrelsen av betänkandet SOU 2012:45 Dnr 1.6-561/2013

§5 Konkreta åtgärder för att bryta kunskapssegregationen. Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion 2013:44 Dnr 1.6-336/2013

§6 Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus. Svar på remiss från kommunstyrelsen av Ds 2013:61 Dnr 1.6-787/2013

§7 Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m.

§8 Månadsrapport för september Dnr 1.2-650/2012

§9 Avveckling av Gålö behandlingscenter Dnr 5.0-618/2013

§10 Ungdomsjourens uppsökande arbete Dnr 4.0-443/2013

§11 Vintern 2013/2014 ­ ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms stadsmission Dnr 3.2-756/2013

§12 Beredskap inför den annalkande vintern. Svar på skrivelse av Roger Mogert (S), Stefan Nilsson (MP) och Inger Stark (V) Dnr 2.6.1-479/2013

§13 Forsknings- och utvecklingsplan för 2014 samt information om statsbidrag för kompetensutveckling Dnr 3.2-474/2013

§14 Statsbidrag för kompetensutveckling Dnr 3.2-542/2013

§16 Sammanträdestider 2014 för socialnämnden Dnr 1.1-705/2013

§17 Handlingsplan utifrån inventeringen av socialpsykiatrins målgrupp Dnr 3.1-558/2013

§18 Anmälningsärenden

§20 Förvaltningsinformation