Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2014-11-25

Sammanträde 2014-11-25

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Sekretessärende

3 Upphandling av entreprenaddrift av alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna

Beslutsärenden

4 Månadsrapport för oktober 2014

5 Sammanträdestider för socialnämnden 2015

6 Uppföljning av kvalitetsgranskning av ekonomiskt bistånd

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2014

8 Rutiner för lex Sarah

9 Vinternatt 2 - extra insatser avseende fattiga EU-medborgare

Anmälningsärenden

10 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) barn och unga - Mandelgården

11 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) barn och unga - Orhems gård

12 Tillsyn av hem för vård och boende ( HVB) barn och unga - Eurenii minne

13 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) barn och unga - Linggården

14 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

15 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (197 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Upphandling av entreprenaddrift av alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna Dnr 2.11.2-143/2014

§4 Månadsrapport för oktober 2014 Dnr 1.2-878/2014

§5 Sammanträdestider 2015 för socialnämnden Dnr 1.1-488/2014

§6 Uppföljning av kvalitetsgranskning av ekonomiskt bistånd Dnr 3.1-164/2014

§7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 3 år 2014 Dnr 3.1-530/2014

§8 Rutiner för lex Sarah Dnr 2.9-516/2014

§9 Vinternatt 2 ­ extra insatser avseende fattiga EU-medborgare Dnr 3.3-542/2014

§10 Anmälan av tillsynsrapport Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) barn och unga ­ Mandelgården, oanmäld Dnr 1.3-522/2014

§11 Anmälan av tillsynsrapport Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) barn och unga ­ Orhems gård, oanmäld Dnr 1.3-282/2014

§12 Anmälan av tillsynsrapport Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) barn och unga ­ Eurenii minne, oanmäld Dnr 1.3-517/2014

§13 Anmälan av tillsynsrapport Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) barn och unga ­ Linggården, oanmäld Dnr 1.3-524/2014