Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2019-09-24

Sammanträde 2019-09-24

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slut en hälso - och sjukvård i Stockholms län

Svar till kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-433/2019

6 Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)

Svar till kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-434/2019 (omedelbar justering)

7 Övergång till digitalhuvud akt inom socialtjänsten, överförmyndarverksamhet och kommunal hälso - och sjukvård

Svar till kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-390/2019 (omedelbar justering)

8 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)

Svar till kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-411/2019 (omedelbar justering)

9 Handlingsplan för att minska spridning av mikroplast

11 Stärkt skydd för barn och unga efter polisförhör vid misstanke om att de utsatts för brott

12 Strategi för hur Stockholmsstad ska kunna minska risken för att barn och unga vuxna hamnar i kriminalitet

12:a Ansökan om utvecklingsmedel inom Europeiska Socialfonden (ESF) (omedelbar justering)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justerare och dag för justering

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län

§6 Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)

§7 Övergång till digital huvudakt inom socialtjänsten, överförmynderiverksamhet och kommunal hälso - och sjukvård

§8 Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)

§11 Stärkt skydd för barn och unga efter polisförhör vid misstanke om att de utsatts för brott - rapport

§12:a Ansökan om utvecklingsmedel inom Europeiska Socialfonden (ESF)

§13 Anmälningsärenden