Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2021-09-28

Sammanträde 2021-09-28

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Kommuner mot brott (SOU 2021:49) - svar till kommunstyrelsen KS 2021/ 941 Dnr 1.6-381/2021 (omedelbar justering)

6 Mer relevant än någonsin - Biblioteksplan för Stockholms stad 2022-2025 - svar till kommunstyrelsen KS 2021/850 Dnr 1.6-349/2021 (omedelbar justering)

7 Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54) - svar till kommunstyrelsen KS 2021/945 Dnr 1.6-390/2021 (omedelbar justering)

8 Snabbare lagföring- ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46) - svar till kommunstyrelsen KS 2021/883 Dnr 1.6-355/2021 (omedelbar justering)

9 Motion (Fi) om nollvision mot mäns våld mot kvinnor - svar till kommunstyrelsen KS 2021/550 Dnr 1.6-206/2021

10 Betänkandet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41) svar till kommunstyrelsen KS 2021/991 Dnr 1.6- 431/2021 (omedelbar justering)

11 Idéburet offentligt partnerskap - samverkan för att lösa samhällsutmaningar, revisionsrapport - yttrande till Stadsrevisionen Dnr 1.4-316/2021 (omedelbar justering)

14 Slutrapportering av projektet Läslust i Rinkeby Dnr 1.5.2-189/2021

16 Stadsövergripande uppföljningsmodell inom stadens socialtjänst - redovisning av budgetuppdrag Dnr. 3.1.1-397/2021

17 Stadens arbete med Mentorer i våldsprevention, MVP - lägesrapport september 2021 Dnr 3.1.1-416/2021

18 Delrapportering av budgetuppdrag "att stötta stadsdelarnas ungdomsmottagningar i arbetet att bättre försöka nå fler unga pojkar" Dnr 2.3-137/2021

19 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-09-22
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2021-09-23
(utsändes senare)
C. Protokoll från tillståndsutskottet, 2021-04-14,
2021-05-12, 2021, 06.16, 2021-08-11
D. Kontorsutlåtande Dnr 1.6-276/2021
Motion (SD) om att ursprungsmärka kommunens matsedlar KS 2020/1311