Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2019-03-19

Sammanträde 2019-03-19

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Fortsatt hantering av verksamhetsbidrag för Bosse Råd Stöd & Kunskapscenter 2019

6 Fortsatt hantering av verksamhetsbidraget för den ideella föreningen Livstycket 2019

7 Projektet "Anhörigstöd". Ansökan om tidsbegränsat bidrag från insamlingsstiftelsen Wonsa

8 Fortsatt hantering av verksamhetsbidrag för Terrafem 2019

Dnr 8.1.1-456/2018 och 8.1.1-597/2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

9 Anmälan av delegationsbeslut

10 Anmälan av protokollsjustering

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Utskottets frågor till förvaltningen

§5 Fortsatt hantering av verksamhetsbidrag för Bosse Råd Stöd & Kunskapscenter Dnr 8.1.1­321/2019

§6 Fortsatt hantering av verksamhetsbidrag för den ideella föreningen Livstycket 2019 Dnr 8.1.1-275/2018

§7 Projektet "Anhörigstöd" Ansökan om tidsbegränsat bidrag från insamlinsstiftelsen Wonsa. Dnr 8.1.1-38/2019

§8 Fortsatt hantering av verksamhetsbidrag för Terrafem 2019 Dnr 8.1.1­456/2018 Dnr 8.1.1.-597/2018

§9 Anmälan av delegationsbeslut

§10 Anmälan av protokollsjustering