Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2019-12-17

Sammanträde 2019-12-17

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

Beslutsärenden

5 Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag 2020 och 2021

6 Stöd till unga i prostitution

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Stiftelsen 1000 möjligheter
Dnr 8.1.1-398/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Program för ensamkommande och nyanlända ungdomar

Ansökan om tidsbegränsat bidrag år 2 från föreningen Right to Play Sverige
Dnr 8.1.1-598/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Projektet ”RFSU Stockholms fritidsgårdsprojekt”

Ansökan om tidsbegränsat bidrag år 2 från föreningen RFSU Stockholm
Dnr 8.1.1-613/2019

9 Stödgrupper för sexualbrottsutsatta

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Tillsammans
Dnr 8.1.1.-578/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ersta Hopp

Ansökan om begränsat bidrag från föreningen Ersta diakonisällskap
Dnr 8.1.1.-593/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 nxtME

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen nxtME
Dnr 8.1.1.-599/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Terrafem skyddat boende

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Terrafem
Dnr 8.1.1.-600/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Projektet ”Öppenvård”

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från stiftelsen Unga Kvinnors Värn
Dnr 8.1.1.-601/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Qjouren

Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Qjouren
Dnr 8.1.1-603/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Kafé Vällingby

Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Ny Gemenskap
Dnr 8.1.1-615/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Projektet ”Centralt verksamhetsstöd

Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Convictus
Dnr 8.1.1-616/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Projekt för att nå kvinnor, barn och unga vuxna

Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Nobba Brass & Nubbe
Dnr 8.1.1-618/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Tilläggsbidrag för Terrafem

Ansökan om tillfälligt stöd från föreningen Terrafem
Dnr 8.1.1-624/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Gatans Lag Stockholm

Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Gatans Lag FF
Dnr 8.1.1-627/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nya rum 2

Ansökan om bidrag från Ny Gemenskap Dnr 8.1.1-722/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Sammanträdestider 2020

22 Anmälan av delegationsbeslut