Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden Organisations- och föreningsutskott > Sammanträde 2021-12-14

Sammanträde 2021-12-14

Datum
Klockan
17:30
Plats
Socialförvaltningen, Storforsplan 36, Farsta, lokal Storfors

1 Godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Utskottets frågor till förvaltningen

6 Verksamheten "Vi vill bidra" Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Brukarkooperativet JAG

7 Verksamheten "Fysiska aktiviteter för Parkinsonsjuka i Stockholms stad" Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Parkinsonföreningen i Stockholm¨

8 Verksamheten Drömgården Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Drömstort, år två

9 Pusselbiten - lek och fritidsaktiviteter för barn på skyddade boenden Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Rädda Barnen

10 Projektet MedVind Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen RealStars ideell förening Stockholm

11 Kafé Kungsholmen Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Ny Gemenskap

12 Killar.se samtalsmottagningen Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Män för jämställdhet

13 Stöd till utsatta på thaimassagesalonger Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från RealStars ideell förening Stockholm

14 Boende för särskilt utsatta ungdomar Ansökan om tidsbegränsat bidrag från Stockholm Sydost rödakorskrets

15 Uppsökande arbete bland ungdomar som har sex mot ersättning Ansökan om tidsbegränsat bidrag från föreningen Alltid Sedd

16 Convictus Södermalm Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Convictus

17 Gatans Röster Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från föreningen Hela Människan i Stockholms län