Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2014-10-20

Sammanträde 2014-10-20

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2014 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

6 Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Vallgossen på Kungsholmen (Utskickat, SEKRETESS)

7 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Magelungens strand i Farsta (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

8 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder vid Sunneplan och kv. Dalarö 1 i Farsta (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

9 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Sandaletten i Älvsjö (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

10 Genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem - projekt VERA (Utskickat, SEKRETESS)

14 Entledigande och förordnande av VD (Utskickat, uppdaterat)

15 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat, uppdaterat)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (193 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2014 i koncernen Stockholms Stadshus AB

§6 Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Vallgossen på Kungsholmen

§7 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Magelungens strand i Farsta

§8 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder vid Sunneplan och kv. Dalarö 1 i Farsta

§9 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Sandaletten i Älvsjö

§10 Genomförandebeslut gällande nytt standardiserat fastighetssystem - projekt VERA. SEKRETESS enligt 19 kap 3 § offentlighet- och sekretesslagen.

§14 Entledigande och förordnande av VD

§15 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB