Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2014-12-15

Sammanträde 2014-12-15

Datum
Klockan
12:00
Plats
Stora Kollegiesalen
Bilagor till dagordning
Protokoll extra 17 dec.pdf (84 kb)

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Entledigande och förordnande av vice VD (Utskickat)

4 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

6 Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkring AB (Utskickat)

7 Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

8 Årsstämmor 2015 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. (Utskickat)

9 Sammanträdestider 2015 (Utskickat)

10 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under 2014 (Utskickat)

11 Reviderad policy för tjänsteresor m.m. inom Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

15 Förslag till utökad lånelimit för AB Stockholmshem (Utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval

§4 Entledigande och förordnande av vice VD

§5 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

§8 Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

§10 Sammanträdestider 2015

§11 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2014

§12 Reviderad policy för tjänsteresor m.m.

§16 Förslag till utökad lånelimit för AB Stockholmshem