Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2015-01-26

Sammanträde 2015-01-26

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

5 Uppföljning av satsningen Stimulans för Stockholm och upprustning av miljonprogram med miljöprofil (Utskickat)

6 Inriktningsbeslut gällande Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

7 Genomförandebeslut gällande Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Brevlådan i Svedmyra (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

8 Slutredovisning - projekt Tele2 Arena (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (196 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§5 Uppföljning av satsningen Stimulans för Stockholm och upprustning av miljonprogram med miljöprofil

§6 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder, m.m. i kv. Perstorp i Sköndal

§7 Genomförandebeslut gällande Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Brevlådan i Svedmyra

§9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv