Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2015-03-23

Sammanträde 2015-03-23

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

5 Skrivelse angående konsekvensanalys av forcering av avvecklingen av Värtaverkets fossila kraftvärmeproduktion (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (194 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§5 Skrivelse angående konsekvensanalys av forcering av avvecklingen av Värtaverkets fossila kraftvärmeproduktion