Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2015-05-11

Sammanträde 2015-05-11

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval (Muntligt)

4 Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)

7 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

8 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

9 Uppföljning av effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB år 2014 (Utskickat)

10 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Älvsjöstaden kv. 2. Kompletterande inriktningsbeslut gällande option för Sandaletten kv. 12 i Älvsjö (Utskickat, SEKRETESS bilaga 1-2)

11 Fusion av dotterbolagen Fastighets AB Pendlaren 1 och Hemmahamnen Bostad AB med moderbolaget AB Familjebostäder (Utskickat)

12 Genomförandebeslut AB Stockholmshems gällande nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

13 Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano (Utskickat, SEKRETESS)

16 VD informerar

17 Övriga frågor

Information för dig i koncernstyrelsen Styrelsehandlingar Teknisk utrustning För att ha full tillgång till styrelsehandlingarna för Stockholms Stadshus AB behöver du ha tillgång till en iPad med internetuppkoppling. Om du inte redan har tillgång till en sådan är du välkommen att kontakta koncernledningen (jennie.landegren@stadshusab.se) så ordnar vi med det. Tillgång till styrelsehandlingar, internt Handlingar till styrelsen distribueras elektroniskt och finns för dig i styrelsen att hämta via app för iPad ("Insyn Sverige") eller via insyn.stockholm.se senast sju dagar innan styrelsesammanträdet. Handlingarna publiceras internt för dig i styrelsen, vilket innebär att du måste logga in för att få tillgång till handlingarna. Tillgång till styrelsehandlingar, externt Ca 4-5 dagar innan styrelsesammanträdet publiceras styrelsehandlingarna externt, vilket innebär att allmänheten har tillgång till dessa via insyn.stockholm.se. Prenumerera Du kan prenumerera på handlingarna elektroniskt via Insyn, vilket innebär att du får ett påminnelsemail så snart handlingar har publicerats. Handlingar i pappersform Du kan få handlingarna per post, men måste då anmäla det till koncernledningen (jennie.landegren@stadshusab.se) Undantag

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av kommunfullmäktiges val

§4 Utseende av styrelsens sekreterare

§7 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten

§8 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

§10 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Älvsjöstaden kv. 2. Kompletterande inriktningsbeslut gällande option för Sandaletten kv. 12 i Älvsjö

§11 Fusion av dotterbolagen Fastighets AB Pendlaren 1 och Hemmahamnen Bostad AB med moderbolaget AB Familjebostäder

§12 Genomförandebeslut AB Stockholmshems gällande nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm

§13 Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Albano