Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2015-09-14

Sammanträde 2015-09-14

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

4 Genomförandebeslut gällande SISAB:s nyproduktion av skola i Årstadal, Sjöviksskolan (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

5 Genomförandebeslut gällande SISAB:s om-, ny- och tillbyggnad av Kämpetorpsskolan i Älvsjö (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

8 S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av fastighetsbolaget Martin Olsson Fastigheter AB, med Postgården 2 och 4, Vasslan 4 och Ängsbotten 8 (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2: förvaras på Stockholms Stadshus AB:s kontor)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§4 Genomförandebeslut gällande SISAB:s nyproduktion av skola i Årstadal, Sjöviksskolan

§5 Genomförandebeslut gällande SISAB:s om-, ny- och tillbyggnad av Kämpetorpsskolan i Älvsjö

§8 S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av fastighetsbolaget Martin Olsson Fastigheter AB, med Postgården 2 och 4, Vasslan 4 och Ängsbotten 8