Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2017-12-11

Sammanträde 2017-12-11

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Anmälan av kommunfullmäktiges val (Muntligt)

7 Internkontrollplan 2018 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat, SEKRETESS bilaga)

9 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2017 (Utskickat)

11 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder och garage i Dalen 21, Gamle Enskede (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

12 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Rustmästaren 2 m.fl. Bergholmsbacken, Bagarmossen (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

15 Skrivelse om den allvarliga situationen för avfallshanteringen (Utskickat)

17 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
17 Bilaga 10 a remisssvar Förstärkt gemensam upphandlings och inköpsorganisation.pdf (1 519 kb) 17 Bilaga 10b remiss.pdf (481 kb) 17 Bilaga 10c remissbilaga.pdf (535 kb) 17 Bilaga 11a remissvar Förslag till kulturstrategi.pdf (410 kb) 17 Bilaga 11b remiss.pdf (554 kb) 17 Bilaga 12a gemensamt remissvar Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029.pdf (504 kb) 17 Bilaga 12b remiss.pdf (9 401 kb) 17 Bilaga 13a gemensamt remissvar Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.pdf (460 kb) 17 Bilaga 13b remiss.pdf (2 458 kb) 17 Bilaga 14 Projektrapport_2017_nr_6_trygghet_och_delaktighet.pdf (390 kb) 17 Bilaga 15 Projektrapport_2017_nr_9_Miljoprogrammet_Hallbar_energianvandning.pdf (690 kb) 17 Bilaga 1a remissvar Motion om en ny stadsdel på Loudden.pdf (67 kb) 17 Bilaga 1b remiss.pdf (112 kb) 17 Bilaga 2a remissvar Motion om att göra Stockholms stad till en pilotkommun för undantag av byggregler.pdf (467 kb) 17 Bilaga 2b remiss.pdf (114 kb) 17 Bilaga 3a remissvar RUFS 2050.pdf (1 270 kb) 17 Bilaga 3b remiss.pdf (11 354 kb) 17 Bilaga 4a remissvar Ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö.pdf (190 kb) 17 Bilaga 4b remiss.pdf (83 kb) 17 Bilaga 5a remiss Gemensamma miljökrav för entreprenader.pdf (800 kb) 17 Bilaga 5b remiss.pdf (148 kb) 17 Bilaga 5c remissbilaga.pdf (191 kb) 17 Bilaga 5d remissbilaga.pdf (98 kb) 17 Bilaga 6a remissvar Utställning av förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.pdf (432 kb) 17 Bilaga 6b remiss.pdf (113 kb) 17 Bilaga 7a remissvar Motion om ett pilotprojekt för sopsugar i innerstaden.pdf (145 kb) 17 Bilaga 7b remiss.pdf (70 kb) 17 Bilaga 8a remissvar Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession mellan Beckomberga och Bredäng.pdf (334 kb) 17 Bilaga 8b remiss.pdf (160 kb) 17 Bilaga 9a remissvar Motion om ett modernt och hållbart växande Stockholm.pdf (354 kb) 17 Bilaga 9b remiss.pdf (859 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av kommunfullmäktiges val

§7 Internkontrollplan 2018 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

§9 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2017

§11 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder och garage i Dalen 21, Gamla Enskede

§12 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Rustmästaren 2 m.fl. Bergholmsbacken, i stadsdelen Bagarmossen

§15 Skrivelse angående den allvarliga situationen för avfallshanteringen

§17 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
17 Bilaga 10 a remisssvar Förstärkt gemensam upphandlings och inköpsorganisation.pdf (1 519 kb) 17 Bilaga 10b remiss.pdf (481 kb) 17 Bilaga 10c remissbilaga.pdf (535 kb) 17 Bilaga 11a remissvar Förslag till kulturstrategi.pdf (410 kb) 17 Bilaga 11b remiss.pdf (554 kb) 17 Bilaga 12a gemensamt remissvar Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029.pdf (504 kb) 17 Bilaga 12b remiss.pdf (9 401 kb) 17 Bilaga 13a gemensamt remissvar Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.pdf (460 kb) 17 Bilaga 13b remiss.pdf (2 458 kb) 17 Bilaga 14 Projektrapport_2017_nr_6_trygghet_och_delaktighet.pdf (390 kb) 17 Bilaga 15 Projektrapport_2017_nr_9_Miljoprogrammet_Hallbar_energianvandning.pdf (690 kb) 17 Bilaga 1a remissvar Motion om en ny stadsdel på Loudden.pdf (67 kb) 17 Bilaga 1b remiss.pdf (112 kb) 17 Bilaga 2a remissvar Motion om att göra Stockholms stad till en pilotkommun för undantag av byggregler.pdf (467 kb) 17 Bilaga 2b remiss.pdf (114 kb) 17 Bilaga 3a remissvar RUFS 2050.pdf (1 270 kb) 17 Bilaga 3b remiss.pdf (11 354 kb) 17 Bilaga 4a remissvar Ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö.pdf (190 kb) 17 Bilaga 4b remiss.pdf (83 kb) 17 Bilaga 5a remiss Gemensamma miljökrav för entreprenader.pdf (800 kb) 17 Bilaga 5b remiss.pdf (148 kb) 17 Bilaga 5c remissbilaga.pdf (191 kb) 17 Bilaga 5d remissbilaga.pdf (98 kb) 17 Bilaga 6a remissvar Utställning av förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.pdf (432 kb) 17 Bilaga 6b remiss.pdf (113 kb) 17 Bilaga 7a remissvar Motion om ett pilotprojekt för sopsugar i innerstaden.pdf (145 kb) 17 Bilaga 7b remiss.pdf (70 kb) 17 Bilaga 8a remissvar Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession mellan Beckomberga och Bredäng.pdf (334 kb) 17 Bilaga 8b remiss.pdf (160 kb) 17 Bilaga 9a remissvar Motion om ett modernt och hållbart växande Stockholm.pdf (354 kb) 17 Bilaga 9b remiss.pdf (859 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20171211.pdf (184 kb)