Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2018-03-19

Sammanträde 2018-03-19

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Årsbokslut 2017 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

Muntlig föredragning av revisor Stockholms Stadshus AB Mikael Sjölander, Ernst & Young Muntlig föredragning av Revisionskontoret, Stefan Rydberg och Maria Lindgren Persson Ledamöterna undertecknar årsredovisningen på styrelsemötet. Vid förhinder vänligen meddela Sara Wallin (sara.wallin@stadshusab.se, tel 08-508 297 68) för separat hantering.

5 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder på Vårbergsvägen, Skärholmen (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

6 Lägesredovisning gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder inom Campus Albano (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

7 Inriktningsbeslut gällande SISAB:s nybyggnad och kapacitetsökning av grundskolan Gröndalsskolan (Utskickat)

9 GDPR - nya dataskyddsförordningen (Utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§5 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder på Vårbergsvägen, Skärholmen

§7 Inriktningsbeslut gällande SISAB:s nybyggnad och kapacitetsökning av grundskolan Gröndalsskolan

§9 GDPR - nya dataskyddsförordningen