Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2019-03-18

Sammanträde 2019-03-18

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

3 Årsbokslut 2018 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

6 Försäljning av byggnader, upplåtelser av tomträtter och markanvisningar inom Slakthusområdet i Söderstaden med mera. SEKRETESS BILAGA 1-2.

7 Inför årsstämmor inom koncernen Stockholms Stadshus AB

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§7 Inför årsstämmor inom koncernen Stockholms Stadshus AB