Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2014-04-24

Sammanträde 2014-04-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshem, styrelserummet plan 2

6 Budget för 2015 och inriktning för 2016 och 2017 (utsänt)

7 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)

8 Erbjudanden till bostadsrättsföreningar SEKRETESS (utsänt)

11 Kompletterande ägardirektiv angående Reviderad upphandlingspolicy (utsänt)

13 Inriktning för nytt fastighetssystem (Vera) (utsänt)

14 Upphandling drift och underhåll av tvättstugor SEKRETESS (utsänt)