Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2021-09-09

Sammanträde 2021-09-09

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 4/2021 (utsänt)

4 Ökat trähusbyggande information?

5 Rapport kvarteret Esbjörn

6 Rapport Aktiv Bo/NKI

7 Rapport ombildningar

8 Reviderat inriktningsbeslut Årstafältet 4

9 Inriktningsbeslut Skarabén

11 Försäljning av fastigheten Mullvadsberget

Utsänt Aktieöverlåtelseavtal finns tillgängligt för läsning på Hornsgatan 128, se separat brev.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser