Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2015-02-05

Sammanträde 2015-02-05

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 9/2014 (utsänt)

4 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om ny styrelse i Stockholmshem (utsänt)

5 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänt)

6 Anmälan av finansrapport per 2014-12-31 (utsänt)

9 Förvärv av studentbostadsprojekt (utsänt) SEKRETESS

11 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

12 Svar på skrivelse angående utredning om "Stockholmshus" (utsänt)

§2 Utseende av justeringsmän

§3 Föregående protokoll 9/2014

§4 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om ny styrelse i Stockholmshem

§5 Utseende av styrelsens sekreterare

§9 Förvärv av studentbostadsprojekt SEKRETESS

§11 Kompletterande ägardirektiv