Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2015-04-23

Sammanträde 2015-04-23

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 2/2015 (utsänt)

4 Anmälan av kommunfullmäktiges kompletterande beslut om nya förtroendevalda i Stockholmshem (utsänt)

5 Entledigande av VD och tillsättande av ny VD för AB Stockholmshem (utsänt)

7 Internkontrollplan för 2015 (utsänt)

8 Budget för 2016 och inriktning för 2017 och 2018 (utsänt)

10 Anmälan angående remisser (utsänt)

12 Genomförandebeslut nyproduktion Rosenlundsparken (utsänds) delvis sekretess

13 Genomförandebeslut nyproduktion Solberga bollplan (utsänds) delvis sekretess

§2 Utseende av justeringsmän

§3 Föregående protokoll 2/2015

§4 Anmälan av kommunfullmäktiges kompletterande beslut om nya förtroendevalda i Stockholmshem.

§5 Entledigande av VD och tillsättande av ny VD för AB Stockholmshem

§7 Interkontrollplan för 2015

§10 Anmälan angående remisser

§12 Genomförandebeslut nyproduktion Rosenlundsparken, bilagan SEKRETESS

§13 Genomförandebeslut nyproduktion Solberga bollplan, bilagan SEKRETESS

§14 Anmälan av resultatet av förhandlingarna om 2015 års hyror

§15 Anmälan av protokoll från Stockholmshems årsstämma