Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2016-09-01

Sammanträde 2016-09-01

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 4/2016 (utsänt)

4 Rapportering efter genomförd revision (ISO 14001 och 9001) (utsänt)

5 Rapport avseende Ombyggnation kök Rinkeby (utsänt)

7 Svar på skrivelse avseende modulbostäder (utsänt)

8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justeringsman

§3 Föregående protokoll 4/2016

§4 Rapportering efter genomförd revision (ISO 14001 och 9001)

§5 Rapport avseende ombyggnation kök Rinkeby

§8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser