Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2016-11-03

Sammanträde 2016-11-03

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 6/2016 (utsänt)

4 Inriktningsbeslut för kv Persikan (utsänt)

5 Genomförande beslut Brofästet (kv Backåkra) (utsänt)

6 Slutredovisning av Kv. Malakiten, Tektiten och Agaten i Solberga (utsänt)

9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 6/2016

§4 Inriktningsbeslut för kv Persikan

§5 Genomförandebeslut Brofästet (kv Backåkra)

§6 Slutredovisning av kv. Malakiten, Tektiten och Agaten i Solbega

§9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser