Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2016-12-08

Sammanträde 2016-12-08

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 7/2016 (utsänt)

4 Förslag till Finanspolicy samt koncernkontolimit för 2017 (utsänt)

6 Förslag till sammanträdestider 2017 (utsänt)

8 Inriktningsbeslut Nytt huvudkontor Skärholmen (utsänt)

9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 7/2016

§4 Förslag till Finanspolicy samt koncernkontolimit för 2017

§6 Förslag till sammanträdestider 2017

§8 Inriktningsbeslut Nytt huvudkontor Skärholmen

§9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser