Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2018-02-08

Sammanträde 2018-02-08

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Utseende av ordinarie sekreterare för 2018 (utsänt)

4 Föregående protokoll 7/2017 (utsänt)

7 Uppföljning modulhus (muntligt)

8 Genomförandebeslut Grimsta, Platinan 1 (utsänt)

10 Köp av Micasas fastighet, Bottenstocken (utsänt) SEKRETESS

11 Besvarande av styrelsefrågor (utsänt)

12 Antagande av kompletterande ägardirektiv (utsänt)

13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Utseende av ordinarie sekreterare för 2018

§4 Föregående protokoll 7/2017

§7 Uppföljning Modulhus

§8 Genomförandebeslut Grimsta, Platinan 1

§10 Köp av Micasas fastighet, Bottenstocken SEKRETESS

§11 Besvarande av styrelsefrågor

§12 Antagande av kompletterande ägardirektiv

§13 Anmälan om inkomna och besvarade remisser