Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2018-09-13

Sammanträde 2018-09-13

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 5/2018 (utsänt)

5 Genomförandebeslut Grimsta 2:1 (utsänt)

6 Deltagande i Sabos Klimatinitiativ (utsänt)

7 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 5/2018

§5 Genomförandebeslut Grimsta 2:1

§6 Deltagande i SABO:s Klimatinitiativ

§7 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser